ХАБАРЛАНДЫРУ- ОБЪЯВЛЕНИЕ

Жылу энергиясын тұтынушылардың назарына!

«ҚЖЭК» МКК жабдықтарды жөндеу және магистральдық жылу желілерін жоғары қысымға сынау үшін жылу көздерін тоқтату бойынша жұмыстарды жүргізу мерзімдерін хабарлайды.

Жылу көздерін тоқтату мерзімдері:

• 2 мамыр-27 мамыр— № 3 қазандық (қаланың оңтүстік бөлігі),

• 2 мамыр – 31 мамыр-БМҚ-92 («Юбилейный» ш / а),

• 4 мамыр-2 маусым-ЖЭО-2 (қаланың солтүстік бөлігі),

• 9 мамыр-1 маусым-ЖЭО (қаланың орталық бөлігі),

• 9 мамыр-1 қыркүйек — «Береке» ш / а қазандығы,

• 9 мамыр — 20 мамыр — «Жұлдыз» ТК қазандығы-6 КТҮ; «Қонай»шағын ауданының қазандығы.

Ғимараттар мен құрылыстардың иелеріне, сондай-ақ сығымдау аймағында орналасқан тұрғын үйлерге (ПИТК, МИБ, үй бойынша аға қызметшілеріне және т.б.) және коммуналдық-тұрмыстық ғимараттарға қызмет көрсететін ұйымдарға құбырлар мен жылыту құрылғыларының жарылуын болдырмау үшін ғимараттардың ішкі жылумен жабдықтау желілерін алдын ала және сенімді түрде ажырату қажет.

Келтірілген қолайсыздықтар үшін ыстық су тұтынушыларынан кешірім сұраймыз.

«ҚЖЭК» МКК әкімшілігі

______________

 

Вниманию потребителей тепловой энергии!

 

ГКП “КТЭК” сообщает  сроки  проведения  работ  по  останову  теплоисточников  для  ремонта  оборудования  и  проведения испытаний  магистральных  тепловых сетей  на  повышенное  давление.

Cроки останова теплоисточников:

  • 2 мая – 27 мая — котельная №3 (южная часть города),
  • 2 мая – 31 мая – БМК-92 (мкр-н «Юбилейный»),
  • 4 мая – 2 июня — ТЭЦ-2 (северная часть города),
  • 9 мая – 1 июня —ТЭЦ (центральная часть города),
  • 9 мая – 1 сентября – котельная мкр-на «Береке»,
  • 9 мая – 20 мая — котельная ЖК «Жулдыз» — 6 МЖД; котельная микрорайона «Кунай».

          Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые (ПКСК, ОСИ, старшие по дому и т.п.) и коммунально-бытовые здания, расположенные  в зоне  опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов.

Приносим  свои  извинения  потребителям  горячей  воды  за  причинённые   неудобства.

Администрация ГКП «КТЭК»