Брифинг. 25.04.2024

Бугін «Магистральдық және тоқсандық желілер ішіндегі жабдықтарды жөндеу және гидравликалық сынау үшін жылу көздерін тоқтату» тақырыбында брифинг өтті.

Баяндаманың толық мәтіні

Құрметті Қостанай қаласының тұрғындары, 2023-2024 жылдардағы жылу беру маусымы аяқталғаннан кейін «Қостанай жылу-энергетика» МКК жабдықтарды жөндеу магистральдық және тоқсан сайын жылу желілерін гидравликалық сынақтан өткізу үшін жылу көздерін өшіру жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр.

Бекітілген кестеге сәйкес жылу көздерін өшіру мерзімдері келесідей:

• 2 мамыр — 27 мамыр — №3 қазандық (қаланың оңтүстік бөлігі), ыстық су беруді тоқтату аймағына 320 КТҮ түседі.

• 2 мамыр – 31 мамыр-БМҚ-92 («Юбилейный»ш / а). 47 КТҮ және әлеуметтік нысандар ыстық су беруді тоқтату аймағына түседі.

• 4 мамыр-2 маусым-ЖЭО-2 (қаланың солтүстік бөлігі), 178 КТҮ ажыратылады.

• 9 мамыр-1 маусым-ЖЭО (қаланың орталық бөлігі), 525 КТҮ ыстық сумен жабдықтаудан ажыратылады.

• 9 мамыр-1 қыркүйек — «Береке» ш / а қазандығы-6 КТҮ ажыратылады;

• 9 мамыр — 20 мамыр — «Жұлдыз» ТК қазандығы — 6 КТҮ; «Қонай» шағынауданының қазандығы-14 КТҮ.

Алғаш рет бюджеттік қаржыландыру есебінен жылу желілеріндегі секциялық бекіту арматурасын ауыстыру жоспарлануда-22 бірлік. Көктемгі қысымды сынау кезінде «Юбилейный» шағын ауданында – 14 бірлік және Қостанай қаласында – 8 бірлік секциялық арматура ауыстыру жұмыстары жүргізіледі (арматураның құны 148 млн. теңге).

Сонымен қатар, Абай даңғылындағы ЖМ-14 учаскесін қайта құруға байланысты мамыр айынан қыркүйек айына дейін 34 КТҮ («Наурыз» шағынауданы, 9 шағынауданы) ыстық сумен жабдықтау тоқтатылады: (ҚМЖ шартының сомасы — 958,3 млн.теңге).

2023 жылы бюджет қаражаты есебінен «Әуежай» шағын ауданында 0,9 шақырымдық магистральдық желілерді жартылай ауыстыру жұмыстары жүргізілді.

Өкінішке орай, 2023-2024 жылдардағы жылу беру кезеңінде жылу желілерінің басқа учаскелерінде 4 үзіліс анықталғандықтан, мамырдан қыркүйекке дейін ұзындығы 2,4 шақырым қалған жылу желілерін қайта жаңғырту жұмыстары жоспарлануда. «Аэропорт» шағын ауданының барлық тұтынушыларына (тұрғын үйлер – 49 үй, өндірістік ұйымдар, «Қостанай халықаралық әуежайы» АҚ) бойынша ыстық су беруді тоқтады.

Ыстық суды өшіру және іске қосудың нақты мерзімі құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге келісім-шарттар жасалғаннан кейін шағын аудан тұрғындарына мамыр айында хабарланатын болады (ҚМЖ болжамды сомасы 1,130 млрд теңге).

Жылу желілерін гидравликалық сынау кезеңінде ғимараттар мен құрылыстардың иелеріне, сондай-ақ сығымдау аймағында орналасқан тұрғын үйлерге (ПИТК, МИБ, үй бойынша аға қызметшілеріне және т.б.) және коммуналдық-тұрмыстық ғимараттарға қызмет көрсететін ұйымдарға құбырлар мен жылыту құрылғыларының жарылуын болдырмау үшін ғимараттардың ішкі жылумен жабдықтау желілерін алдын ала және сенімді түрде ажырату қажет.

«ҚЖЭК» МКК ыстық су тұтынушыларынан туындаған уақытша қолайсыздықтар үшін кешірім сұрайды және қаланың жылу желілерінде жүргізіліп жатқан жұмыстар келесі жылыту маусымында Қостанай қаласының жылу энергиясын тұтынушыларды сенімді және ақаусыз жылумен қамтамасыз ететінін еске салады.

 

Сегодня состоялся брифинг на тему «Останов теплоисточников для ремонта оборудования и гидравлического испытания магистральных и внутриквартальных сетей».

Полный текст доклада.

Уважаемые жители города Костаная, после окончания отопительного сезона 2023-2024 годов ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания»  планирует проведение работ  по  останову  теплоисточников  для  ремонта  оборудования  и  гидравлического испытания  магистральных  и внутриквартальных тепловых сетей.

Согласно утверждённому графику, сроки останова теплоисточников следующие:

  • 2 мая – 27 мая — котельная №3 (южная часть города), в зону отключения от горячего водоснабжения попадает 320  МЖД.
  • 2 мая – 31 мая – БМК-92 (мкр-н «Юбилейный»). 47 МЖД и социальные объекты будут отключены от горячего водоснабжения.
  • 4 мая – 2 июня — ТЭЦ-2 (северная часть города), будут отключены  178  МЖД.
  • 9 мая – 1 июня —ТЭЦ (центральная часть города), будет отключено от горячего водоснабжения 525 МЖД.
  • 9 мая – 1 сентября – котельная мкр-на «Береке» — будут отключены 6 МЖД;
  • 9 мая – 20 мая — котельная ЖК «Жулдыз» — 6 МЖД; котельная микрорайона «Кунай» — 14 МЖД.

Впервые за счёт бюджетного финансирования планируется замена секционной запорной арматуры на тепловых сетях — 22 единицы. Работы по замене секционной запорной арматуры в мкр-не «Юбилейный» — 14 единиц и в городе Костанае – 8 единиц будут выполнены во время весенней опрессовки (сумма стоимости арматуры – 148 млн. тенге).

 Кроме того, в связи с реконструкцией участка ТМ-14 по пр. Абая, с мая по сентябрь месяц будет отключена подача горячего водоснабжения в 34 МЖД (район мкр-на «Наурыз», 9 мкр-н): (сумма договора СМР — 958,3 млн. тенге).

             В 2023 году за счёт бюджетных средств были выполнены работы по частичной замене магистральных сетей в мкр-не «Аэропорт»  в количестве 0,9км. К сожалению, в отопительный период 2023-2024 годов было выявлено 4 порыва на других участках тепловых сетей, поэтому с мая по сентябрь месяц планируются работы по реконструкции оставшихся тепловых сетей протяжённостью 2,4 км. с отключением горячего водоснабжения у всех потребителей мкр-на «Аэропорт» (жилые дома – 49 домов, производственные организации, АО «Международный аэропорт «Костанай»). Более точные сроки отключения и запуска горячего водоснабжения будут доведены жителям микрорайона в мае месяце после заключения договоров на строительно-монтажные работы (ориентировочная сумма СМР – 1,130 млрд. тенге).

В период гидравлических испытаний тепловых сетей владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые (ПКСК, ОСИ, старшие по дому и т.п.) и коммунально-бытовые здания, расположенные  в зоне  опрессовки, необходимо заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов.

ГКП «КТЭК» приносит  извинения  потребителям  горячей  воды  за  причинённые   временные неудобства и напоминает, что проводимые работы на тепловых сетях города позволят обеспечить надёжное и безаварийное теплоснабжение потребителей тепловой энергии г. Костаная в следующем отопительном периоде.