Реквизиты предприятия

110006, Қостанай облысы, Қостанай қаласы
Бородин көшесi, 231үй,СТН 391700033928
БСН 980840000863, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
ЖСК КZ756010221000017458, БСК НSBККZКХ
тел.: (7142) 57-70-97
E-mail: ktek@mail.kz

110006, Костанайская обл., г. Костанай
ул. Бородина,231, РНН 391700033928
БИН 980840000863, АО «Народный Банк Казахстана»
ИИК КZ756010221000017458, БИК НSBККZКХ
тел.: (7142) 57-70-97
E-mail: ktek@mail.kz