Уважаемые потребители коммунальных услуг ГКП «КТЭК»!

Құрметті «ҚЖЭК»МКК коммуналдық қызметтерінің тұтынушылары!

Су есептегіштерді есептеу құралына төлқұжат деректерімен белгіленген мерзімдерде міндетті түрде мерзімді тексерілуге жататынын тағы да хабарлаймыз.

Ереже бойынша бұл аралық соңғы тексеру күнінен бастап 4 жылда бір рет немесе құрылғы өндірушіден шығарылған күнінен бастап есептеліп  тексеріледі.

Мерзімді тексерудің нақты мерзімдерін есептегіштің төлқұжатынан «Тексеру аралық интервал» бағанынан білуге болады. Сондай-ақ, сіз бұл ақпаратты хабарлама шоттарынан біле аласыз.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 24 маусымдағы № 58 бұйрығымен бекітілген Жылу энергиясын жеткізу жөніндегі қызметтерді көрсету үлгілік шартының 13-тармағына сәйкес 2019 ж. тексеру аралығының соңында ыстық суды пайдаланғаны үшін төлемді есептеу тұрғындар санын ескере отырып бекітілген тұтыну нормаларына сәйкес жүргізіледі. Ереже бойынша уәкілетті орган белгілеген тұтыну нормалары бойынша төлем есепке алу құрылғылары бойынша есептелген сомадан айтарлықтай асып түседі.

Осыған байланысты, Сізден үйде (пәтерде) орнатылған ыстық суды есепке алу құрылғысын тексеру аралық интервалының сақталуын бақылауды және «ақшаны бекер шашпауды»  қамтамасыз етуіңізді сұраймыз.

 

Уважаемые потребители коммунальных услуг ГКП «КТЭК»!

В очередной раз информируем Вас, что счетчики воды подлежат обязательной периодической поверке в сроки, определенные паспортными данными к прибору учета.

Как правило, в большинстве случаев — этот интервал составляет 1 раз в 4 года от даты последней поверки, либо даты поверки после выпуска прибора с завода-изготовителя.

Более точные сроки периодической поверки Вы можете узнать из паспорта на счетчик в графе «Межповерочный интервал». Также эту информацию Вы можете узнать из счетов-извещений.

Предупреждаем, что согласно пункту 13 Типового договора на оказание услуг по снабжению тепловой энергией, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 июня 2019 года №58, при завершении межповерочного интервала, расчет начисления за пользование горячей водой будет производиться по утвержденным  нормам потребления с учетом количества проживающих. И, как правило, оплата по установленным уполномоченным органом нормам потребления значительно превышает начисленные суммы по приборам учета.

В этой связи, убедительно просим Вас обеспечить контроль за соблюдением межповерочного интервала установленного в доме (квартире) прибора учета горячей воды и «не выбрасывать деньги на ветер».