Списание неустойки

Құрметті  тұтынушылар!

«ҚЖЭК» МКК 2016ж. 01.11 берілген 2016 жылдың 31 қазанына дейін өз қарыздарын төлеген барлық тұтынушылардың (жеке тұлғалар) тұрақсыздық төлемдерін толық көлемінде есептен шығарады.
«ҚЖЭК» МКК әкімшілігі

Уважаемые потребители!

ГКП «КТЭК» производит списание неустойки в полном объеме всем потребителям (физические лица), погасившим свою задолженность до 31 октября 2016 года по состоянию на 01.11.2016 года.

Администрация ГКП «КТЭК»