ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хабарландыру

«Әуежай»шағынауданының жылу энергиясын тұтынушылардың назарына!

 

МКК «ҚЖЭК» жылыту маусымы аяқталғаннан кейін жабдықтарды жөндеу және жоғары қысымға жылу желілерін сынау үшін қазандықты тоқтату бойынша жұмыстарды жүргізу мерзімдерін хабарлайды. «Әуежай» шағын ауданының тұрғындарына өтініш: құбыржолдарға сынақ жүргізу кезінде жерүсті төселген жылу трассалары болған кезде сақ болу керек.

Қазандықты тоқтату-7 маусым 2021 жыл.

Жылу желілеріне сынақтар жүргізу-2021 жылғы 8 маусым.

Қазандықты іске қосу, ыстық су беру – 2021 жылғы 14 маусым.

Ғимараттар мен құрылыстардың меншік иелері, сондай-ақ қысымды сынау аймағында орналасқан тұрғын үй-коммуналдық ғимараттарға қызмет көрсететін ұйымдар құбырлар мен жылыту құрылғыларының жарылуын болдырмау үшін ғимараттардың ішкі жылу желілерін алдын-ала және сенімді түрде ажыратады.

Ыстық су тұтынушылардан туындаған қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.

 

 

«ҚЖЭК» МКК әкімшілігі

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

Вниманию потребителей тепловой энергии

микрорайона «Аэропорт»!

 

ГКП “КТЭК” сообщает  сроки  проведения  работ  по  останову  котельной для  ремонта оборудования и проведения испытаний  тепловых сетей  на  повышенное  давление  после окончания  отопительного  сезона. Просьба к жителям микрорайона «Аэропорт»: в момент проведения испытаний трубопроводов соблюдать осторожность при нахождении у надземно проложенных теплотрасс.

Останов котельной – 7 июня 2021 года.

Проведение испытаний тепловых сетей – 8 июня 2021 года. 

Запуск котельной, подача горячей воды – 14 июня 2021 года.

 

Владельцам зданий и сооружений, а также организациям, обслуживающим жилые и коммунально-бытовые здания, расположенные  в  зоне  опрессовки, заблаговременно и надежно отключить внутренние сети теплоснабжения зданий во избежание разрывов трубопроводов и отопительных приборов.

Приносим  свои  извинения  потребителям  горячей  воды  за  причинённые   неудобства.

 

 

 

 

Администрация ГКП «КТЭК»