Соңғы көрсеткіштер ҮОЕҚ

Жылумен жабдықтаушы ұйымдар өз жұмысында келесі ережелер мен әдістерді қолданады:

1. ҚР Энергетика министрінің 18.12.2014 ж. №211 бұйрығымен бекітілген «Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты пайдалану ережесі»;

2. ҚР Энергетика министрінің 2015.03.17 №207 бұйрығымен бекітілген «Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты босатуды есепке алу ережесі»;

3. ҚР Құрылыс және ТКШ істері агенттігі Төрағасының 2012 ж.10. 01. №5 бұйрығымен бекітілген жылумен жабдықтау жүйелеріндегі коммерциялық есепке алу аспаптарын таңдау, монтаждау және пайдалану жөніндегі әдістемелік нұсқаулармен.

Жоғарыда көрсетілген ережелер келесі ережелермен реттеледі (олар жылу энергиясын беру және тарату қызметтерін көрсетуге арналған типтік Шартта көрсетілген), мысалы “Жылу энергиясын және жылу тасымалдағышты босатуды есепке алу ережесі”, 17.03.2015 ж №207:

1-бөлім “Жалпы ережелер”

есепке алу қондырғысы – жылу энергиясын есепке алуды қамтамасыз ететін аспаптар мен құрылғылар жүйесі;

есепке алу қондырғысының аспаптарының жұмыс уақыты – есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде салқындатқыштың жылу энергиясы мен массасы (көлемі) жазылатын, сондай-ақ оның температурасы мен қысымы бақыланатын уақыт аралығы;

салқындатқыштың шығыны – уақыт бірлігінде құбырдың көлденең қимасы арқылы өтетін салқындатқыштың массасы (көлемі);

жылу жүктемесі – жылуды тұтынатын қондырғының уақыт бірлігінде алатын жылу энергиясының мөлшері;

Жылу энергиясын есепке алу құрылғысы – жылу энергиясының мөлшерін анықтауға және салқындатқыштың массасы мен параметрлерін өлшеуге арналған құрылғы немесе құрылғылар жиынтығы;

жылу энергиясының және салқындатқыштың параметрлерін тіркеу – өлшенетін шаманы есепке алу аспаптарымен цифрлық немесе графикалық нысанда, қағаз немесе электрондық жеткізгіште жазу.

3-бөлім “Есепке алу тәртібі”

25-тармақ

Жылу энергиясы мен салқындату сұйықтарын есепке алу қондырғысында айналымы бар ашық жылумен жабдықтау жүйелерінде мыналар айқындалады: 1) есепке алу қондырғыларының құрылғыларының жұмыс уақыты; 2) алынған жылу энергиясы; 3) жылумен жабдықтауға тұтынылатын желілік судың массасы (көлемі); 4) әрбір сағат үшін жеткізу құбыры арқылы қабылданған және кері құбыр арқылы қайтарылатын желілік судың массасы (көлемі); 5) әрбір сағат үшін жеткізу және қайтару құбырларындағы салқындатқыш сұйықтықтың орташа сағаттық температурасы; 6) әрбір сағат үшін алынған жылу энергиясы; 7) әрбір сағат үшін ыстық сумен жабдықтауға тұтынылатын желілік судың массасы (көлемі).

Басып шығаруда көрсетіледі:

  • есепке алу құралының жұмыс істеу мерзімі (есептеу үшін көрсетілген мерзім), сағат
  • есептеу құралының дұрыс жұмыс істеу уақыты, сағат
  • дұрыс жұмыс істемеу уақыты (электр қуатын өшіру және басқа төтенше жағдайлар), сағат
  • жеткізу және қайтару құбырларындағы салқындатқыштың температурасы, t, °C
  • жеткізу құбыры арқылы қабылданған және кері құбыр арқылы қайтарылатын желілік судың массасы (көлемі), М1, М2 тонна (V1, V2, текше метр)
  • ыстық сумен қамтамасыз ету үшін тұтынылатын су мөлшері. Алынған және қайтарылған судың айырмашылығы ретінде М1-М2, тн
  • алынған жылу энергиясы, Гкал

Скачать Ведомости учета параметров потребления тепла за Март 2019г. (25.02 по 25.03)

Скачать Ведомости учета параметров потребления тепла за Апрель 2019 г. (26.03 по 28.04)